Διαμονη στο Zagoriwood

  • Διαμονη στο Zagoriwood
  • Διαμονη στο Zagoriwood

Διαμονή στη Λαμπριάδειο:

Με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ερευνητικού σταθμού PALASE στα Άνω Πεδινά, οι συμμετέχοντες του Zagoriwood έχουν τη δυνατότητα να μείνουν στη Λαμπριάδειο Σχολή Άνω Πεδινών με ελάχιστο κόστος. Περιλαμβάνεται χρήση μπάνιου και κουζίνας. Τα Άνω Πεδινά απέχουν από τα Κάτω Πεδινά μόλις 3 χιλιόμετρα και έχουν προβλεφθεί λύσεις για τη μετακίνηση όσων μένουν εκεί.

Share this Story

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *