Εισαγωγή στo Post Production (Visual FX/Compositing)

Το συγκεκριμένο εργαστήρι δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος.