Υποκριτική

Εργαστήριο Υποκριτικής: Το Βλέμμα

Εισηγήτρια: Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου
Διάρκεια: 16-18 Ιουλίου
Κόστος συμμετοχής: 80€

Η υποκριτική στην κάμερα, χωρίς να αλλάζει τις εσωτερικές διαδικασίες του ηθοποιού (αντιθέτως πάντα σε αυτές στηρίζεται), τροποποιεί τις τεχνικές του. Ο φακός είναι πλέον το μάτι του θεατή και η δυνατότητα του να αποκαλύψει είναι τεράστια. Αυτός ο κανόνας καθορίζει και τη δουλειά στο εργαστήριο υποκριτικής του Zagoriwood, που στόχο έχει να διερευνά την υποκριτική (την «έκθεση» του ηθοποιού) στην περιοχή ανάμεσα σε σκηνή και οθόνη.

Το φετινό Εργαστήριο Υποκριτικής, από τη Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου έχει ως θέμα:
 «Το Βλέμμα»: Πως κοιτάμε; Τι κοιτάμε; Που κοιτάμε;
Ανατομία – Φυσιολογία -Έκφραση του Βλέμματος μπροστά στην κάμερα (και όχι μόνο).

IMG_9688