Υποκριτική

«Από τη σκηνή στην οθόνη»
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ΗΜΕΡΕΣ

Το εργαστήριο έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες ηθοποιούς με τις ιδιαιτερότητες της υποκριτικής στον  κινηματογράφο. Αυτό επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό θεωρητικών εισηγήσεων και εντατικής πρακτικής με την χρήση κινηματογραφικής κάμερας. Μέσα από ασκήσεις, αυτοσχεδιασμούς και εργασίες πάνω σε σκηνές κινηματογραφικών σεναρίων, οι συμμετέχοντες κατανοούν τις ιδιαιτερότητες της υποκριτικής στον κινηματογράφο, εμπεδώνουν και εξοικειώνονται με το κινηματογραφικό περιβάλλον.

Μέρος της εργασίας του εργαστηρίου υποκριτικής μπορεί να είναι και η συμμετοχή στις ταινίες που γυρίζονται από τα άλλα εργαστήρια.