Ανοιχτή Θέα

Το εργαστήριο «Ανοιχτή Θέα» απευθύνεται σε νέους κινηματογραφιστές. Περιλαμβάνει ενότητες εξειδικευμένων κατασκευαστικών θεμάτων που θα εξετάζονται πρακτικά και με την καθοδήγηση έμπειρων κινηματογραφιστών, καλεσμένων του Zagoriwood.

(Η εργασία εδώ, όπως και στα υπόλοιπα εργαστήρια, γίνεται με τη χρήση laptop και όποιου τύπου ψηφιακής κάμερας.)