Ντοκιμαντέρ

Εισηγητής: Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος
Διάρκεια: 9-15 Ιουλίου
Συμμετοχή: 100 ευρώ

Το εργαστήριο συνδυάζει τη θεωρία με την πρακτική του γυρίσματος μιας ταινίας τεκμηρίωσης κι έχει ως στόχο, αφενός την κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών της και αφετέρου την πρακτική εφαρμογή τους σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που θα επιλεγεί επί τόπου κι από κοινού.
Το εργαστήριο περιλαμβάνει εισαγωγή στην ταινία ντοκιμαντέρ (είδη, χαρακτηριστικά, συγγραφή πρότασης, βασικές τεχνικές κινηματογράφησης, προετοιμασία, γύρισμα, τεχνική επεξεργασία) και παράλληλα  υλοποιείται από τους συμμετέχοντες η δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ μικρού μήκους διατρέχοντας στην πράξη όλα τα στάδια της παραγωγής του. 

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη βιωματική σχέση του σκηνοθέτη με το θέμα του και στη συνειδητοποίηση και ανάπτυξη του προσωπικού βλέμματος.